Tag: Kharip Hangam

खरीप हंगामातील अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्तांना ५३ कोटींची मदत जाहीर

मागील खरीप हंगामात माहे नोव्हेंबर २०२१ ते मे २०२२ या कालावधीत अवकाळी पाऊस तसेच गारपिटीमुळे जिल्ह्यातील ३३ टक्के पेक्षा जास्त ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News